You are not Logged in! Log in or register.

מפת אתר

אתר קלסס - כיתות וירטואליות משמש להעלאת שאלות ותשובות, מבחנים וירטואליים וסקרים שונים במקצועות הלימוד הנלמדים במכללות והאוניברסיטאות המובילות בארץ. האתר מבוסס על שיתוף בו כל אחד יכול לעלות שאלה ותשןבה אותה הוא יודע בתחומים הלימוד השונים.

שלב תוכן This is a link to a content RSS feed

מוסד לימוד

 • המרכז הבינתחומי (0) שלב תוכן
 • אונ' בן גוריון בנגב (0) שלב תוכן
 • אונ' בן-גוריון אילת (0) שלב תוכן
 • אונ' בר אילן (0) שלב תוכן
 • אונ' העברית (0) שלב תוכן
 • אונ' העממית ת"א (0) שלב תוכן
 • אונ' הפתוחה (0) שלב תוכן
 • אונ' חיפה (0) שלב תוכן
 • אונ' תל אביב (0) שלב תוכן
 • אפקה מכללה אקדמית להנדסה (0) שלב תוכן
 • אקדמיה לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה (0) שלב תוכן
 • אקדמית תל אביב-יפו (0) שלב תוכן
 • ארטי (0) שלב תוכן
 • ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים (0) שלב תוכן
 • ביה"ס לסיעוד אסף הרופא (0) שלב תוכן
 • ביה"ס לסיעוד שיבא (0) שלב תוכן
 • בית הספר לסיעוד עפולה (0) שלב תוכן
 • דרבי (0) שלב תוכן
 • המכללה האקדמית למשפטים (0) שלב תוכן
 • המכללה החרדית בני ברק (0) שלב תוכן
 • המכללה לחינוך גופני ולספורט (0) שלב תוכן
 • המכללה למדעי הבריאות וההתנהגות (0) שלב תוכן
 • המרכז הטכנולוגי בירושלים (0) שלב תוכן
 • הקרייה האקדמית קריית אונו (0) שלב תוכן
 • טכניון (0) שלב תוכן
 • מדעי ההתנהגות (0) שלב תוכן
 • מכ' אורט בראודה (0) שלב תוכן
 • מכ' אורנים (0) שלב תוכן
 • מכ' אחוה (0) שלב תוכן
 • מכ' אלבאום (0) שלב תוכן
 • מכ' אפרתה (0) שלב תוכן
 • מכ' אשקלון (0) שלב תוכן
 • מכ' בית ברל (0) שלב תוכן
 • מכ' גליל מערבי (0) שלב תוכן
 • מכ' דוד ילין ירושלים (0) שלב תוכן
 • מכ' הדסה ירושלים (0) שלב תוכן
 • מכ' וינגייט (0) שלב תוכן
 • מכ' יהודה ושומרון (אריאל) (15) שלב תוכן
 • מכ' לוינסקי (0) שלב תוכן
 • מכ' סמי שמעון (0) שלב תוכן
 • מכ' סמינר הקיבוצים (0) שלב תוכן
 • מכ' ספיר (0) שלב תוכן
 • מכ' עמק הירדן (כנרת) (0) שלב תוכן
 • מכ' עמק יזרעאל (0) שלב תוכן
 • מכ' צפת (0) שלב תוכן
 • מכ' רופין (0) שלב תוכן
 • מכ' רחובות (0) שלב תוכן
 • מכ' רמת גן (0) שלב תוכן
 • מכ' רעננה (0) שלב תוכן
 • מכ' שנקר (0) שלב תוכן
 • מכ' שערי משפט (0) שלב תוכן
 • מכ' תל חי (0) שלב תוכן
 • מכ' תלפיות (0) שלב תוכן
 • מכון טכנולוגי חולון (0) שלב תוכן
 • מכון לב (0) שלב תוכן
 • מכון לנדר (0) שלב תוכן
 • מכללה נתניה (0) שלב תוכן
 • מנהל עסקים וכלכלה (0) שלב תוכן
 • עיצוב פנים (0) שלב תוכן
 • שנקר (0) שלב תוכן
 • תקשורת (0) שלב תוכן
 • תקשורת וניהול (0) שלב תוכן
 • אחר (0) שלב תוכן

מקצוע לימוד

 • יסודות פיזיולוגיים של הפסיכולוגיה (0) שלב תוכן
 • c++ (0) שלב תוכן
 • spss (0) שלב תוכן
 • sql (0) שלב תוכן
 • אופטימיזציה (0) שלב תוכן
 • אוקיאנוגרפיה כימית (0) שלב תוכן
 • אוקיאנוגרפיה פיזיקאלית (0) שלב תוכן
 • אותות ומערכות (0) שלב תוכן
 • אחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי (0) שלב תוכן
 • אירועים משפטיים בשיווק (0) שלב תוכן
 • אלגברה לניארית (0) שלב תוכן
 • אמנות הפרזנטציה (0) שלב תוכן
 • אנגלית עסקית (0) שלב תוכן
 • אנטרופולגיה (0) שלב תוכן
 • אנטרופולוגיה ב' (0) שלב תוכן
 • אפיקי השקעות הון (0) שלב תוכן
 • אקולוגיה (0) שלב תוכן
 • בוטאניקה ימית (0) שלב תוכן
 • ביוכימיה (0) שלב תוכן
 • ביולוגיה (0) שלב תוכן
 • ביולוגיה מולוקולורית (0) שלב תוכן
 • ביקורת א' (0) שלב תוכן
 • ביקורת מתקדמת (0) שלב תוכן
 • בעיות מדידה א' (0) שלב תוכן
 • בעיות מדידה ב' (0) שלב תוכן
 • גאולוגיה (0) שלב תוכן
 • גיאומורפולוגיה חופית (0) שלב תוכן
 • גישות מיקרו ומאקרו לאירגונים (0) שלב תוכן
 • גישות ניהוליות מתקדמות (0) שלב תוכן
 • גישות ניהוליות של מיטקין (0) שלב תוכן
 • גנטיקה (0) שלב תוכן
 • דיני מחשבים (0) שלב תוכן
 • דיני מחשבים ומסחר אלקטרוני (0) שלב תוכן
 • דיני עבודה (0) שלב תוכן
 • דיני תאגידים (0) שלב תוכן
 • דת וחברה בישראל (0) שלב תוכן
 • הבניה של הגיל (0) שלב תוכן
 • החברה הישראלית (0) שלב תוכן
 • הייטק (0) שלב תוכן
 • הליכי עיבוד (0) שלב תוכן
 • הנדסת מוצרים (0) שלב תוכן
 • הנדסת שיטות (0) שלב תוכן
 • הסתברות (0) שלב תוכן
 • הסתברות ויסודות החשבונאות (0) שלב תוכן
 • הערכת שווי חברות (0) שלב תוכן
 • התנהגות ארגונית (0) שלב תוכן
 • התנהגות צרכנים (0) שלב תוכן
 • התקנים (0) שלב תוכן
 • זאולוגיה (0) שלב תוכן
 • חברתית ב' (0) שלב תוכן
 • חדווא 1 (0) שלב תוכן
 • חדווא 2 (0) שלב תוכן
 • חקר ביצועים (0) שלב תוכן
 • חקר ביצועים 2 (0) שלב תוכן
 • חשבונאות א (0) שלב תוכן
 • חשבונאות ב' (0) שלב תוכן
 • חשבונאות ניהולית (0) שלב תוכן
 • חשבונאות ניהולית ב' (0) שלב תוכן
 • חשבונאות פיננסית (0) שלב תוכן
 • חשבונאות פיננסית ב' (0) שלב תוכן
 • חשבונאות פיננסית מתקדמת א' (0) שלב תוכן
 • חשמל (0) שלב תוכן
 • חשמל ואלקטרוניקה (0) שלב תוכן
 • טקסטים מדעיים (0) שלב תוכן
 • יישומי מחשב (0) שלב תוכן
 • ימאות עיונית (0) שלב תוכן
 • יסודות החשבונאות א' (0) שלב תוכן
 • יסודות החשבונאות ב' (0) שלב תוכן
 • יסודות המחשבה המערבית (0) שלב תוכן
 • יסודות המימון (0) שלב תוכן
 • יסודות המימון א (0) שלב תוכן
 • יסודות הניהול (0) שלב תוכן
 • יסודות הפיזיקה (0) שלב תוכן
 • ישומי מחשב (0) שלב תוכן
 • כימיה אורגאנית (0) שלב תוכן
 • כימיה כללית (0) שלב תוכן
 • כלכלה (0) שלב תוכן
 • כלכלת ישראל (0) שלב תוכן
 • כתיבה מדעית (0) שלב תוכן
 • לחץ והתמודדות עם לחץ (0) שלב תוכן
 • לחצים בעבודה (0) שלב תוכן
 • מאזנים מאוחדים א' (0) שלב תוכן
 • מאזנים מאוחדים ב' (0) שלב תוכן
 • מאקרו ב (9) שלב תוכן
 • מאקרו כלכלה א (3) שלב תוכן
 • מבוא לאקונומטריקה (0) שלב תוכן
 • מבוא לאקלים (0) שלב תוכן
 • מבוא להנדסת חשמל (0) שלב תוכן
 • מבוא למאקרו כלכלה (1) שלב תוכן
 • מבוא למחשבים (0) שלב תוכן
 • מבוא למיקרו כלכלה (0) שלב תוכן
 • מבוא למע' מידע (0) שלב תוכן
 • מבוא למשפט (0) שלב תוכן
 • מבוא למשפט עסקי (0) שלב תוכן
 • מבוא לניהול השיווק (0) שלב תוכן
 • מבוא לניהול משאבי אנוש (0) שלב תוכן
 • מבוא לסוציולוגיה (0) שלב תוכן
 • מבוא לסטטיסטיקה א' (0) שלב תוכן
 • מבוא לסטטיסטיקה ב' (0) שלב תוכן
 • מבוא לפסיכולוגיה (0) שלב תוכן
 • מבוא לקבלת החלטות (0) שלב תוכן
 • מבוא לתעשיה וניהול (0) שלב תוכן
 • מבוא לתקנים (0) שלב תוכן
 • מבנה המחשב (0) שלב תוכן
 • מבנה חברתי מוסדי בישראל (0) שלב תוכן
 • מדיניות מוצרים (0) שלב תוכן
 • מדיניות עסקית (0) שלב תוכן
 • מהתא לאורגניזם (0) שלב תוכן
 • מוליכים למחצה (0) שלב תוכן
 • מורשת ישראל (2) שלב תוכן
 • מחשבים (0) שלב תוכן
 • מימון הפירמה (0) שלב תוכן
 • מיסים א (0) שלב תוכן
 • מיסים ב' (0) שלב תוכן
 • מיסים למתקדמים ב' (0) שלב תוכן
 • מיקרו ביולוגיה (0) שלב תוכן
 • מיתולוגיה יוונית (0) שלב תוכן
 • מכאניקה (0) שלב תוכן
 • מעבדות חומרים (0) שלב תוכן
 • מעבדות חשמל (0) שלב תוכן
 • מעבדות מכאניקה וחשמל (0) שלב תוכן
 • מעבדות פיזיקה 1 (0) שלב תוכן
 • מעבדות פיזיקה 2 (0) שלב תוכן
 • מעורבות האדם בסביבה (0) שלב תוכן
 • מערכות מידע (0) שלב תוכן
 • מערכות ספרתיות (0) שלב תוכן
 • מפנה השטות (0) שלב תוכן
 • משא ומתן (0) שלב תוכן
 • משוואות דיפרנציאליות (0) שלב תוכן
 • משוואות דיפרנציאליות ואינגראליות (0) שלב תוכן
 • משוואות דיפרנציאליות חלקיות (0) שלב תוכן
 • משוואות מורכבות (0) שלב תוכן
 • משפט מסחרי דיני חוזים (0) שלב תוכן
 • משפט עסקי (0) שלב תוכן
 • מתמטיקה א' (0) שלב תוכן
 • מתמטיקה ב' (0) שלב תוכן
 • מתמטיקה בדידה (0) שלב תוכן
 • מתמטיקה יישומית (0) שלב תוכן
 • ניהול (0) שלב תוכן
 • ניהול הפרסום (0) שלב תוכן
 • ניהול מותגים (0) שלב תוכן
 • ניהול משא ומתן (0) שלב תוכן
 • ניהול תפעול הייצור (0) שלב תוכן
 • ניווט חופי (0) שלב תוכן
 • ניווט מכשירים (0) שלב תוכן
 • ניתוח דוחות כספיים (0) שלב תוכן
 • סוגיות בחשבונאות ב' (0) שלב תוכן
 • סוגיות בחשבונאות ב' (0) שלב תוכן
 • סוגיות בחשבונאות פיננסית א' (0) שלב תוכן
 • סוגיות בתקשורת (0) שלב תוכן
 • סוגיות משפטיות נבחרות (0) שלב תוכן
 • סוציולוגיה (0) שלב תוכן
 • סוציולוגיה ב (0) שלב תוכן
 • סחר בינלאומי (0) שלב תוכן
 • סטטיסטיקה א (0) שלב תוכן
 • סטטיסטיקה ב (0) שלב תוכן
 • סין (0) שלב תוכן
 • פונקציות מורכבות (0) שלב תוכן
 • פיזיולוגיה (0) שלב תוכן
 • פיזיולוגיה ב' (0) שלב תוכן
 • פיזיקה 1 (0) שלב תוכן
 • פיזיקה 2 (0) שלב תוכן
 • פיזיקה 3 (0) שלב תוכן
 • פיזיקה מכאנית (0) שלב תוכן
 • פיזיקת חשמל (0) שלב תוכן
 • פילוסופיה ב' (0) שלב תוכן
 • פיתוח ארגוני (0) שלב תוכן
 • פסיכולוגיה ב' (0) שלב תוכן
 • פסיכולוגיה התפתחותית (0) שלב תוכן
 • פסיכולוגיה חברתית (0) שלב תוכן
 • פסיכופתולוגיה (0) שלב תוכן
 • צינורות השיווק (0) שלב תוכן
 • רעש ואותות (0) שלב תוכן
 • שיווק (0) שלב תוכן
 • שיווק בינלאומי (0) שלב תוכן
 • שיווק לילדים ולבני נוער (0) שלב תוכן
 • שיטות כמותיות בניהול (0) שלב תוכן
 • שיטות מחקר (0) שלב תוכן
 • שיטות מחקר וחקר שווקי (0) שלב תוכן
 • תאוריות של האישיות (0) שלב תוכן
 • תורת המבחנים (0) שלב תוכן
 • תורת המחירים א' (0) שלב תוכן
 • תורת המשחקים א' (0) שלב תוכן
 • תורת המשחקים ב' (0) שלב תוכן
 • תיאוריה חשבונאית (0) שלב תוכן
 • תיאוריות סוציולוגיות (0) שלב תוכן
 • תיאוריות של האישיות (0) שלב תוכן
 • תמחיר (0) שלב תוכן
 • תקשורת המונים (0) שלב תוכן
 • תקשורת מחשבים (0) שלב תוכן
 • תקשורת עסקית ניהולית (0) שלב תוכן
 • אחר (0) שלב תוכן

כניסה

ניווט

סקר