You are not Logged in! Log in or register.

מבחנים וירטואליים

חיפוש לפי מקצוע לימוד

התנהגויות האישה שמחייבים אותה לקבל גט?

התנהגויות האישה שגורמים לבעל חוסר רצון להמשיך לחיות עם האישה

מהם יתרונות וחסרונות של משטר שער חליפין קבוע?

משטר של שער חליפין קבוע גורם לביטול המטבע שלך ולהשתמש במטבע אחר, האם זה עובד? ספקולנטים לא ישפיעו כי לא יהיה מטבע לתקוף וזו חסימה של כניסת ספקולנטים וזהו יתרון גדול.

מהי מלכודת העוני? איזה מדיניות חלופית אפשרית בכדי לצאת ממלכודת העוני?

כפי שניתן לראות פונקצית החסכון במשק בפועל היא אינה ליניארית מה שיוצר מספר נקודות חיתוך.
נק אלו מתפקדות כדרגות חיסכון ולעבור מדרגות חסכון אחת לבאה נדרשת עלייה דרמתית בהכנסות

למה סין מצמידה את המטבע שלה לדולר?

הצעד של הצמדה לדולר חוסך עלויות של מסחר בין מדינות- מה אנחנו יודעים על מדינות שהמטבעות שלהם צמודים- המסחר הרבה יותר חופשי אותו דבר כלפי השקעות ותיירות. מדינות צמודות אחת לשניה הופכים להיות אותו משק הם עוברים אינטגרציה.

מה דומה ומה שונה בתיאוריות המאקרו כלכליות- קינסיאנית?

מחירים בטווח הקצר לא מתעדכנים כלפי מטה ויכולים רק לעלות, על מנת להעלות ביקוש ממצב דפלציה (אבטלה) יש להעלות ביקושים (G) וכן ניתן להגדיל היצע כסף שיגרום להורדת הריבית שתגרום להעלאת השקעות.
גישה ניאו קלאסית- מחירים מאוד גמישים ומשתנים מהר במצב אבטלה אין צורך להעלות ביקוש מצרפי בגלל שזה מצב זמני בלבד שישתנה ע"י כוחות השוק.

כניסה

ניווט

סקר