You are not Logged in! Log in or register.

מהם יתרונות וחסרונות של משטר שער חליפין קבוע?

משטר של שער חליפין קבוע גורם לביטול המטבע שלך ולהשתמש במטבע אחר, האם זה עובד? ספקולנטים לא ישפיעו כי לא יהיה מטבע לתקוף וזו חסימה של כניסת ספקולנטים וזהו יתרון גדול.
*נבחר במטבע חזק $ או יורו- עלויות העברה כרוך בהפסדים לדוג' שינוי השקלים לדולרים וכל החוזים אלו עליות כבדות, ריביות. * מועצת מטבע (כתחליף לבנק המרכזי)- תפקידם לשמור על שווי מטבע ובמועצה עובדים לפי רזרבות ולא מנפיקים מטבע מקומי אלה אם יש בצד רזרבות.
במקום שאנשים יסתובבו עם $ הם יסתובבו עם שקלים וה-$ שהבנק יקבלו ריבית וזו שיטה מבחינה פיסקאלית הרבה יותר יעילה. למועצת המטבע יש יתרון של גמישות להיצמד למטבעות שונים ואפילו לעשות סל מטבעות וגם יש ריבית שזה יתרון הבעיה עם השיטה הזאת שצריך לנהל אותה בקפדנות ולא רצוי להצמיד למטבע אחד. *הצמדה שזה קצת שונה משער חליפין שבוע: לדוגמא:דולר ששווה 4 ₪ לא חייב להחזיק רזרבות בסכום שווה כדי לשמור על כך אבל הסכנה היא שיכולים לתקוף אותך ספקולנטים.
ובהצמדה אתה יכול להדפיס המון כסף ועדיין לשמור על שער חליפין קבוע ואז אתה חשוף לספקולנטים ואין לך חסינות. עוד חסרון שיכול להוות גם יתרון הוא שאני יכול לקיים מדיניות מוניטארית שיכולה להתפוצץ לי בפנים או שאנצל את המדיניות המוניטארית ושער חליפין קבוע.
* באיחוד מטבעות נמזג מטבעות ונזכה לרווחים בריבית בבנק המרכזי באירופה לדוגמא: אם נמזג יורו עם מטבע של גרמניה החיסרון הוא שיש מועצה שמנהלת את הבנק המרכזי שאנשיה נבחרים ע"י פוליטיקה פנימית והחלטות שמתקבלות יכולות להתאים למדינה אחת אך לא בהכרח למדינה אחרת. וההחלטות יכולות לסטות ממה שרצוי.

כניסה

ניווט

סקר