You are not Logged in! Log in or register.

מהי מלכודת העוני? איזה מדיניות חלופית אפשרית בכדי לצאת ממלכודת העוני?

כפי שניתן לראות פונקצית החסכון במשק בפועל היא אינה ליניארית מה שיוצר מספר נקודות חיתוך.
נק אלו מתפקדות כדרגות חיסכון ולעבור מדרגות חסכון אחת לבאה נדרשת עלייה דרמתית בהכנסות
כלומר גם אם ישנה עלייה בהכנסה מעל נקודת מסוימת הדחף יהיה שלילי וישנה חזרה לנקודת מכל האזורים שסביב לה, ובפועל לא מתרחשת עלייה המיוחלת ברמת החסכון שתפתור את בעיית העוני בטווח הארוך.
למדינה ענייה אין אפשרות לפרוץ קדימה ובעצם מדינה עשירה תישאר עשירה, (הנק הגבוהה בגרף) ומדינה ענייה (במצב הנתון ללא עזרה) תישאר ענייה,(נמוכה בגרף).
זה נקרא "מלכודת העוני" מכיוון שמי שנשאר למטה נדחף לתחתית ומי שמעל הנקודה יהיה יותר עשיר.
איך אפשר לפתור את הבעיה? א. להוריד את הקו ע"י הורדת ילודה. ב. להשיג הון מסיבי.
ג. להגדיל צריכה, (להרים את הקו) אפשר לעשות זאת מלאכותית (ע"י חסכון)- כמו בישראל.

כניסה

ניווט

סקר