You are not Logged in! Log in or register.

מהו מודל OLG?

מודל דורות חופפים. במודל קיים משק אינסופי שתמיד יש בו 2 דורות: דור מבוגרים ודור צעירים והדורות מתחלפים. אופי המודל- הדור דואג רק לעצמו (לא מייצג את המציאות).
האם לספר על פגיעת מטאור או לשמור על כך בסוד? צריך לבדוק את רמת התועלת בכל נק' זמן שבה נספר לציבור על האסון הקרב. אם נפרסם את הידיעה עכשיו הצעירים לא יפקידו כלום מאחר שהם יודעים כי לא יקבלו את זה בהמשך וכך גם כל ה10 דורות הבאים בתגובת שרשרת. ההבנה שעוד 10 דורות יושמד העולם גורמת לכך שהחל מהיום צעירים יצרכו הכול ולא ישאירו כלום לזקנים ולכן נרצה לשמור על העניין בסוד אבל ככלכלנים יש לעשות פונקצית רווחה ולמצוא את הנק' שממקסמת את הרווח.
לפי פרטו (לעזור למישהו לא על חשבון מישהו אחר) פונקצית התועלת- U=LN(C1)+LN(C2)
לפי פונקצית התועלת עדיף להימנע מחשיפת המידע עד שמגיעים אל הדור האחרון, כי אחרי שחשפת את המידע חרגנו מאופטימום פרטו! בדור האחרון בלאו הכי הזמן מוגבל וכך אין חשש ממשי מכך שאנשים יבזבזו את הונם.

כניסה

ניווט

סקר