You are not Logged in! Log in or register.

היכן טעה ד"ר פרנקל כאשר רצה להוריד את האינפלציה?

א.ד"ר פרנקל ניסה ליצור אינפלציה ברמה של 0 וזה קיצוני מידי,יש הטוענים כי אינפלציה ברמה של 5%-6% לשנה היא אופטימלית. קצת אינפלציה מורידה את השכר הריאלי שבאופן טבעי גדל בד"כ וכך רמת האבטלה עקב גובה השכר יורדת.
ב. הורדת האינפלציה הייתה מהירה מידיי. לפי הגישה הקיינסיאנית מחירים מתעדכנים לאט וכדי שלא יגרם מיתון נדרש להורידם לאט כיוון שבהורדה מהירה של מחירים קופץ השכר הריאלי במשק שגורם לפיטורין ומעלה את המיתון.
ג. ד"ר פרנקל העלה ריבית בצורה דרסטית כדי להילחם באינפלציה, הציבור מכר דולרים וקנה ₪ מה שגרם לעליית השקל ולירידה של ערך הדולר (תיסוף). ד"ר פרנקל עקב כך לשמור על רמה מסוימת של הדולר ולכן הדפיס שקל והעלה את ביקוש בנק ישראל לדולרים, עקב כך הפסיד כסף רב כיוון שערך הדולר ירד.

כניסה

ניווט

סקר