You are not Logged in! Log in or register.

האם רמת ריבית נקבעת ע"י שעור תשואה על הון?

לא נכון- 3 גורמים לריביות, רמת ריבית: 1.קצב ילודה גבוה יוצר לאורך זמן מס' גדול של אנשים המפקידים כסף וחוסכים, ומכאן העלייה בשיעורי הריבית. בנוסף כמות האנשים עולה והיצע הכסף יורד, מה שגורר עליית ריבית (ללא תיקון של הדפסת מזומנים נוספים).
2. ערך הזמן- ערך הכסף בהווה תמיד שווה יותר מערך הכסף בעתיד, לכן כדי לתמרץ לחסוך נדרשת ריבית חיובית. ללא ריבית כל הכסף יתבזבז על צריכה או חסכונות לטווח קצר. האי וודאות של מה יקרה בעתיד יוצר לנו את הצורך לצרוך עכשיו באותה מידה שאני רוצה לחסוך.
3. תשואה על הון- כשהתשואה עולה הריבית עולה לפי תשואה זו נקבעת רמת הביקוש לחסכונות רמת הביקוש משפיעה על גובה הריבית . (אם רמת הביקוש נמוכה-הריבית גבוהה ולהפך).

כניסה

ניווט

סקר